מבנים לשימור

החברה מבצעת תכנון, ניהול, פיקוח וביצוע של פרויקטים מבנים לשימור באזור המרכז.שימור מבנים הינה פעולה אדריכלית – הנדסית מורכבת שמטרתה לחדש מבנים בעלי חשיבות היסטורית, אדריכלית, תרבותית ולהבטיח את המשך קיום תקין ושלם של המבנים והאתרים המיועדים.

עבודות השימור כוללות: הגנה וחיזוק המבנה, תחזוקה, עיצוב, שימור הקיים, שחזור, שיקום, ובנייה חדשה על סמך תיעוד.פרויקטי השימור הינם מהמורכבים והמאתגרים מבחינה הנדסית ואדריכלית בענף הבנין.

פרוייקט שימור מבנה ברחוב טהון 1, תל אביב​