מבנים לשימור

החברה מבצעת תכנון, ניהול, פיקוח וביצוע של פרויקטים מבנים לשימור באזור המרכז.שימור מבנים הינה פעולה אדריכלית – הנדסית מורכבת שמטרתה לחדש מבנים בעלי חשיבות היסטורית, אדריכלית, תרבותית ולהבטיח את המשך קיום תקין ושלם של המבנים והאתרים המיועדים.

עבודות השימור כוללות: הגנה וחיזוק המבנה, תחזוקה, עיצוב, שימור הקיים, שחזור, שיקום, ובנייה חדשה על סמך תיעוד.פרויקטי השימור הינם מהמורכבים והמאתגרים מבחינה הנדסית ואדריכלית בענף הבנין.

פרוייקט שימור טהון 1 תל אביב

פרוייקט שימור מבנה ברחוב טהון 1, תל אביב​